Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) beschrijft prestatie-eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Sprinklerinstallaties rookbeheersingssystemen kunnen daarnaast (als gelijkwaardige brandveiligheidsvoorziening) onderdeel uitmaken van het brandveiligheidsconcept. De randvoorwaarden voor ontwerp en aanleg van brandveiligheidsinstallaties moeten worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD) of programma van eisen (PvE). Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze documenten voor reguliere gebouwen, de chemische industrie opslagvoorzieningen die vallen onder de PGS 15 of PGS 29. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.