Over AVR Afvalverwerking

AVR Afvalverwerking is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. De manier waarop AVR omgaat met restafval is een belangrijke factor in het verduurzamen van onze aarde. AVR streeft naar maximale terugwinning van energie en materialen uit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering. AVR zorgt ervoor dat metalen worden gerecycled en mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. Ook levert AVR (duurzame) stoom, warmte en elektriciteit aan de omgeving en wordt er inzet van fossiele brandstoffen voorkomen. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen.

AVR beschikt over twee locaties waar energie en grondstoffen worden gewonnen uit restafval: Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam staan in totaal vier overslagstations. De centrale ligging van de locaties is gunstig, zowel voor de afvalleveranciers als voor de afnemers van energie en grondstoffen. AVR werkt volgens de hoge Nederlandse eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Het bedrijf zoekt naar de juiste balans tussen recycling en energie-output en het heeft ambities die energie geven.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bij de inrichting in Rozenburg zijn verouderd. Een gedeelde van de installaties heeft een end-of-life status. Dit heeft tot gevolg dat reserve materialen moeilijk of helemaal niet meer verkrijgbaar zijn. AVR is voornemens om de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties te vervangen en heeft hiervoor een aanbesteding uitgeschreven. De besturings- en signaleringsapparatuur van de blusgassystemen, watermistsystemen en sprinklersystemen maakt ook onderdeel uit van de vervangingswerkzaamheden.

Aanbestedingsondersteuning

Vigiles ondersteunt AVR met de aanbesteding voor het vervangen van het brandmeldsysteem. Onze adviseurs ondersteunen AVR bij de beoordeling van de technische inhoud en volledigheid van de ingediende offertes. In samenwerking met de afdeling inkoop van AVR is een Nota van Inlichtingen opgesteld met inhoudelijke vragen over de aangeboden systemen. Vigiles stelde per offerte een beoordelingsdocument op, waarbij onder andere aandacht is geschonken aan de volledigheid, techniek, kosten en mogelijke besparingen/optimalisaties van het aangeboden systeem. Technische- en financiële verschillen zijn inzichtelijk gemaakt en verklaart, zodat AVR de offertes op een gelijkwaardige manier kan vergelijken.

Technisch advies uitvoering

Als onderdeel van het aanbestedingsproces adviseren wij AVR over de technische mogelijkheden, optimalisatie en besparingen van de systemen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke procesomstandigheden bij AVR en actuele en vernieuwde technieken. Onder andere worden er op advies van Vigiles automatische melders en alarmgevers toegepast die niet meer fysiek onderhouden moeten worden. Het onderhoud van de automatische melders en signaalgevers vindt volledig digitaal plaats. Dit heeft tot gevolg dat overlast en uitvoeringstijd van onderhoud aanzienlijk wordt verkort en een grote besparing wordt gerealiseerd op controle-, beheer- en onderhoudskosten.

Ontwerpdocumenten (UPD / PvE)

Als onderdeel van het vervangen van het brandmeldsysteem wenst AVR alle ontwerpdocumenten te reviewen en actualiseren. Veel ontwerpdocumenten zijn verouderd. Vigiles stelt voor alle brandveiligheidssystemen nieuwe programma’s van eisen (PvE’s) en uitgangspuntendocumenten (UPD’s) op. Hierin wordt inzicht verschaft in het wettelijk kader (regelgeving en vergunningen), toegepaste normen, uitvoering en gebruik van gebouwen, ontwerp van de systemen en de bouwkundige- en organisatorische voorwaarden. Vigiles actualiseert de ontwerpdocumenten voor alle brandveiligheidsinstallaties, zoals de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, watermistsystemen, sprinklersystemen en blusgassystemen. Daarnaast verzorgt Vigiles de afstemming met het bevoegd gezag en de inspectie-instelling. Resultaat na het project is dat AVR beschikt over een volledig nieuw en gecertificeerd brandbeveiligingssysteem.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.