De randvoorwaarden voor ontwerp, aanleg en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties moeten worden vastgelegd in een programma van eisen (PvE) of uitgangspuntendocument (UPD). Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze ontwerpdocumenten voor woongebouwen, utiliteitsgebouwen en de chemische industrie.

Vigiles ondersteunt u daarnaast bij de aanbesteding, realisatie en certificering van de brandveiligheidssystemen en afstemming met bevoegd gezag en inspectie-instelling.