Door onze kennis en jarenlange ervaring over bouwkundige brandveiligheid weten wat moet, kan en mogelijk is en kennen de (on)mogelijkheden van de brandweer. We zijn sterk in het afstemmen met het bevoegd gezag (gemeente, veiligheidsregio) waardoor het vergunningverleningsproces meestal sneller verloopt en een eventueel noodzakelijk verbetertraject geen grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de klant.