Over Vigiles

Vigiles Brandveiligheid kantoor stageplaats brandveiligheid

Profiel

We worden gedreven door veiligheid, hebben oog voor detail en leveren praktijkgericht advies op maat waarbij we gebruik maken van de best bestaande of innovatieve oplossingen. We werken onder andere voor het bedrijfsleven, woningcorporaties,  gemeenten en veiligheidsregio’s. Altijd vanuit een integrale en multidisciplinaire aanpak en in verbinding met de opdrachtgever.

Wij schuiven geen rapporten maar ontwikkelen oplossingen die daadwerkelijk de veiligheid verbeteren. Onze overtuiging is dat veiligheid uiteindelijk tussen de oren kan komen te zitten en niet enkel als document in de la moet verdwijnen. Veiligheid moet naar onze mening in het perspectief gezien worden van het beschermen van de (bedrijfseconomische) kernactiviteiten.

Ons team

Vigiles bouwt voort op 30 jaar expertise. We beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

matthijs-werk
restaurant nian hoa goes vigiles brandveiligheid

Werken bij

Werken bij Vigiles betekent gericht werken aan brandveiligheidsvraagstukken. Onze activiteiten (onderzoek en advies) zijn erop gericht om doelgericht knelpunten te helpen oplossen. Onze innovatieve en praktijkgerichte aanpak leidt tot oplossingen waarmee het bedrijfsleven en overheden echt aan de slag kunnen. Hieronder staan onze actuele vacatures.

Betekenis

De oorspronkelijke Vigiles dateren terug tot het oude Rome waar ze net na het begin van de jaartelling werden opgericht na een grote brand in Rome. Tot die tijd was de brandbestrijding niet georganiseerd vanuit de overheid en was deze in private handen. De Vigiles patrouilleerden in de straten van Rome op zoek naar branden en traden bovendien op als politieagent. De multidisciplinaire of integrale kijk op veiligheid is dus zeker al zo oud als 6 jaar na Christus.

Tussen de oude en de nieuwe Vigiles zitten parallellen. Door waakzaam te zijn op ontwikkelingen en tijdig de ‘rooksignalen’ te ontdekken adviseren wij als bedrijf onze klanten hoe ze in kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in bijvoorbeeld technieken of wetgeving. Tevens zijn wij net als de Romeinse Vigiles multidisciplinair inzetbaar. Veiligheid beperkt zich niet tot een enkel thema maar staat altijd in verband met de wereld om zich heen.

Vigilis historie

Opdrachtgevers

Cordeel
Air Liquide
ZorgSaam
RoosRos
Alwel
Dow
VG Architecten
Woongoed Middelburg
Verbrugge
Van Wijnen
Maschem
Emergis
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Zeelandia
MINT Architecten
Neste
GGZ WNB
Palsgaard
Woningstichting Hulst
Vlaeynatie
Bladgroen
Holmatro
Indaver
AVR Afvalverwerking
Ardagh Glass
Attero
Acces World
Wubben
Cosun Beet Company
Schiphol Airport
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
SVRZ
Elopak
Aannemersbedrijf Van der Poel
Rijkswaterstaat
AEB Amsterdam
Aviko
Century Aluminium Vlissingen
Provincie Zeeland
Veiligheidsregio Zeeland