Over De Redoute

Het gebouw De Redoute, in eigendom van Woonzorg Nederland, deed jarenlang dienst als verzorgingstehuis. Vanwege nieuwbouw staat het hoofdgebouw al enige tijd leeg. De gemeente Terneuzen heeft het gebouw in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het hoofdgebouw bestaat uit vier bouwlagen. Twee aangrenzende vleugels zijn in gebruik als aanleunwoning en worden, wanneer dit mogelijk is, ook beschikbaar gesteld voor vluchtelingenopvang.

Inventarisatie brandveiligheid

Om te bepalen of- en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het gewijzigde gebruikt heeft Vigiles een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande brandveiligheidsvoorzieningen. Onderzocht is welke brandveiligheidsvoorzieningen op basis van wet- en regelgeving zijn vereist. Vervolgens is nagegaan of de benodigde bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.

Bouwkundige brandveiligheid

De bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen voldeden niet meer aan de huidige inzichten. Vigiles bracht de aanwezige gebreken inzichtelijk en adviseerde de gemeente over mogelijke oplossingsrichtingen. Resultaat is dat brand- en rookwerende scheidingen in het gebouw zijn opgewaardeerd en voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Bouwbesluit 2012.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De bestaande brandmeldinstallatie was verouderd, gedeeltelijk buiten gebruik en bevatte storingen. Ook was de voormalige ontruimingsalarminstallatie volledig verwijderd. De brandmeldinstallatie in het gebouw is volledig vernieuwd en uitgebreid met een geïntegreerde ontruimingsalarminstallatie. Vigiles stelde een programma van eisen op en een volledig ontwerp voor de nieuwe installaties. Vervolgens stelde Vigiles, namens de Gemeente Terneuzen, een offerteverzoek op en voerde gesprekken met lokale installateurs om deze installaties aan te bieden. De installateur, Telecom & Security uit Terneuzen, heeft het systeem in samenwerking met Vigiles binnen 3 weken volledige vervangen. De installatie is opgeleverd met een CCV-inspectiecertificaat van KIWA R2B.

Organisatorische maatregelen

Vigiles stelde een nieuw ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden op. Een leuk detail van de ontruimingsplattegronden is dat deze in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch zijn opgesteld. Veel vluchtelingen uit Oekraïne beheersen namelijk enkel de Oekraïense en Russische taal. Op deze wijze zijn de vluchtroutes, nooduitgangen en blusmiddelen voor alle verschillende gebruikers inzichtelijk gemaakt. In samenwerking met Security Zeeland, die de dagelijkse beveilig, bedrijfsvoering en ook de hulpverlening als BHV-organisatie uitvoert, is er een ontruimingsoefening uitgevoerd om de nieuwe situatie te simuleren en beoefenen.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.