Actueel

overzicht-air-liquide

Air Liquide – Engineering brandmeldinstallatie ASU Moerdijk

Air Liquide is wereldleider in de levering van industriële gassen. Het bedrijf is gevestigd in 75 landen, van waaruit ruim 2 miljoen industriële klanten worden bediend. Op het industrieterrein in Moerdijk realiseerde Air Liquide in 2022 een nieuwe Air Separation Unit (ASU). De industriële luchtscheidingsinstallatie splitst buitenlucht in stikstof, zuurstof en argon. Het terrein en […]

Argent Energy – Advies brandveiligheid biodieselfabriek

Argent Energy Netherlands B.V. is een wereldwijd uniek industrieel bedrijf voor de opwekking van duurzame energie. De vestiging in Amsterdam betreft een productielocatie voor hoofdzakelijk biodiesel. Daarnaast vindt opslag plaats van vloeibare grondstoffen, halfproducten en eindproducten. De grondstoffen bestaan voornamelijk uit olie en vet. Vigiles is sinds 2017 brandveiligheidsadviseur van het bedrijf en betrokken bij […]

argent-energy-amsterdam
avr afvalverwerking

AVR Afvalverwerking – Huisadviseur brand­veiligheid

AVR Afvalverwerking zamelt huishoudelijk afval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval en biomassa in. De stoffen worden verwerkt met als resultaat  terugwinning van energie, reststoffen en levering van energie (stoom, stroom en warmte). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de (hoofd)processen Energy from Waste (EfW), Waste Water Treatment (WWT) en Biomassa Energie Centrale (BEC). Vigiles is als huisadviseur brandveiligheid […]