Over Air Liquide

De business line Large Industries van Air Liquide richt zich op de productie en levering van gassen voor de industrie. Via fabrieken en pijpleidingen levert Air Liquide o.a. zuurstof, stikstof, argon, waterstof en koolmonoxide in grote hoeveelheden. Met behulp van de nieuwe Air Separation Unit (ASU) in Moerdijk is het mogelijk om buitenlucht te splitsen in stikstof, zuurstof en argon. De buitenlucht wordt, nadat deze is gefilterd en gecomprimeerd, afgekoeld totdat het bijna vloeibaar wordt (tot ca. -173°C). Drie distillatiekolommen scheiden het gekoelde gasmengsel in zuivere zuurstof, stikstof en argon. De productiecapaciteit van de installatie bedraagt ca. 2.200 ton zuurstof per dag. De gassen worden via pijpleidingen en vrachtwagens gedistribueerd naar verschillende industriële afnemers. De hoogste module van de ASU in Moerdijk is ca. 65 meter hoog.

Projectbegeleiding

De engineering van het project vond plaats vanuit het hoofdkantoor van Air Liquide in Frankrijk. De werkzaamheden werden uitgevoerd door diverse internationale installateurs. Bij de realisatie van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op het terrein was onvoldoende rekening gehouden met de specifieke Nederlandse voorschriften. Dit had tot gevolg dat het aangelegde systeem niet certificeerbaar was en het bevoegd gezag het voornemen had de productie te stoppen.

Vigiles heeft de projectleiding voor realisatie van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie overgenomen. Het ontwerp is vastgelegd, de engineering uitgevoerd, de realisatie begeleid en afstemming met bevoegd gezag, veiligheidsregio en inspectie-instelling verzorgd. Binnen twee maanden is de bestaande installatie aangepast aan een volledig gecertificeerd brandmeld- en ontruimingssysteem. Bekijk hieronder welke diensten wij o.a. hebben verricht.

Programma van eisen

Vigiles heeft het basisontwerp van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vastgelegd in een programma van eisen (PvE). In het PvE zijn de wensen van Air Liquide vertaald naar een ontwerp dat voldoet aan de Nederlandse wetgeving en onderliggende normen. Hierbij is eveneens rekening gehouden met het Bouwbesluit en de verleende omgevingsvergunning. Vigiles verzorgde de afstemming met bevoegd gezag, Veiligheidsregio en inspectie-instelling.

Engineering brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

In het oorspronkelijke ontwerp was een industriële PLC toegepast als brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale. De PLC bezat niet de juiste specificaties en mede daarom kon de installatie niet worden voorzien van een inspectiecertificaat. Vigiles heeft het detailontwerp van de PLC vertaald naar een ontwerp dat voldoet aan de NEN 2535, NEN 2575 en inspectievoorwaarden. Hiervoor stelden wij o.a. projectietekeningen, blokschema’s, installatietekeningen en stuurfunctiematrixen op. Bij het deel van de installatie dat al was aangelegd is geïnventariseerd welke aanpassingen nodig waren om te kunnen voldoen aan de relevante ontwerpnormen.

Vervangen brandmeldcentrale

Air Liquide wenste de centrale op korte termijn te vervangen. Vigiles ondersteunde in het vinden van een betrouwbare installateur om de huidige PLC te vervangen voor een brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale. Vervolgens heeft Vigiles de plaatsing van de centrale en overige werkzaamheden begeleid. Hierbij is samengewerkt met de ontwerpafdeling van Air Liquide in Frankrijk en de installateur Firegenix B.V. De installatie is opgeleverd met een inspectiecertificaat.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.