Over Het Warenhuis

Museum Het Warenhuis – Land van Axel beschikt over een unieke collectie van streekdrachten, landbouwwerktuigen, boerenwagens, archeologie en gebruiksvoorwerpen met de nadruk op de 19e eeuw. Het museum is gevestigd in een voormalig woonhuis uit 1909, voormalig winkelpand uit 1920 en nieuwe aanbouw uit 2014. Het monument beschikt over verschillende gerestaureerde muur- en plafondschilderingen. In het gebouw vinden periodiek exposities plaats van uiteenlopende historische onderwerpen.

Watermistsysteem

Vanwege het monumentale karakter is het gebouw bij de realisatie uitgevoerd als één brandcompartiment. Als gelijkwaardige oplossing voor het overschrijden van de maximaal toegestane oppervlakte van een brandcompartiment is het gebouw voorzien van een watermistinstallatie. Dit systeem is in staat om een beginnende brand te detecteren, signaleren, doormelden en blussen, of zodanig controleren dat de brandsituatie beheersbaar blijft.

Handhaving inspectiecertificaat

Het watermistsysteem moest zijn voorzien van een CCV-inspectiecertificaat. Om dit certificaat te verkrijgen moet (periodiek) een capaciteitsmeting van de pomp worden uitgevoerd. De watermistinstallatie is uitgevoerd met een GPU-pomp, waarbij een plunjerpomp wordt aangedreven door middel van perslucht cilinders. Bij dit type pomp is geen lineaire flow aanwezig, waardoor het debiet niet met een reguliere flowmeter is te meten. Een standaard capaciteitsmeting is daarmee niet zonder meer uit te voeren. Hierdoor kon een CCV-inspectiecertificaat niet worden verstrekt. Na verschillende pogingen door diverse partijen en enkele jaren later was het noodzakelijke certificaat nog niet aanwezig. Het bevoegd gezag startte ondertussen een handhavingstraject op.

Begeleiden en borgen certificering

Vigiles ondersteunde de gemeente Terneuzen bij het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingen. Onderbouwd is dat het systeem ook zonder inspectiecertificaat voldoende doeltreffend is. Om aan te tonen dat het systeem voldoet aan de norm beschikt deze over een onderhoudscertificaat en is nog eenmaal een inspectie (met ja-conclusie) door de inspectie-instelling uitgevoerd. De oplossing stemden wij af met het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio. Om de oplossing te borgen dienden wij een nieuwe melding brandveilig gebruik in. Voor het wijzigen van de certificering in het uitgangspuntendocument stelden wij een nota van aanvulling op. Het handhavingstraject is opgeheven. Het resultaat is een voor alle partijen duidelijk, aanvaardbaar en toekomstbestendig brandveiligheidsniveau.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.