Huisadviseur brandveiligheid

Vigiles is als huisadviseur brandveiligheid al jarenlang betrokken bij brandveiligheidsvraagstukken. Voor Elopak zijn onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

  • Variantenstudie indeling brandcompartimenten
  • Onderzoeksrapport grote brandcompartimenten
  • UPD brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler- en blusgasinstallatie
  • Advies brandveiligheid bij diverse verbouwingen
  • Melding brandveilig gebruik