Onderzoek groot brandcompartiment

Op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit 2012 is het mogelijk om grote brandcompartimenten te realiseren. Er moet echter aangetoond worden dat voldaan wordt aan de functionele eis uit het Bouwbesluit, waarin is gesteld dat de kans op een snelle uitbreiding van brand wordt beperkt. De NEN 6060 en NEN 6079 zijn algemeen geaccepteerde normen voor het aantonen van dit gelijkwaardig veiligheidsniveau.

NEN 6060

Met de beoordelingsmethode uit de NEN 6060 kan worden beoordeeld of het grote brandcompartiment voldoende beheersbaar is en branduitbreiding naar andere gebouwen wordt voorkomen. De toegestane omvang van het grote compartiment is afhankelijk van de vuurbelasting, vrije afstand naar de omgeving, brandwerendheid van de compartimentscheidingen en de aanwezige brandveiligheidsinstallaties.

NEN 6079

De NEN 6079 is een risicogerichte norm, waarbij de toegestane omvang van het brandcompartiment wordt gekoppeld aan risico-reducerende maatregelen. De risico-reducerende maatregelen worden ingedeeld in vier fasen:

P1: Kans op groei van een ontstekingspunt tot een lokale brand. De kans hierop is te beïnvloeden met preventieve maatregelen.

P2: Kans op groei van een lokale brand tot een volledige compartimentsbrand. De kans hierop is onder meer te beïnvloeden door een sprinklerinstallatie en maatregelen die de mogelijkheden van bedrijfshulpverlening/ brandweer vergroten, zoals snelle branddetectie(met doormelding) en een rookbeheersingsinstallatie.

P3: Kans op doorbreken van de omhullende wanden en vloeren. De kans hierop wordt in hoofdzaak beïnvloed door de brandwerendheid en betrouwbaarheid van de constructies in relatie tot de te verwachten brandduur.

P4: Kans op uitbreiding naar een aangrenzend compartiment. Het risico wordt bepaald door de afstand tot naastgelegen gebouwen en de brandwerendheid van deze gebouwen.

In de vier fasen zijn er altijd twee mogelijkheden: de brand stopt, of de brand gaat door. De overgang van een fase van de brand naar een volgende fase maakt het mogelijk om preventieve voorzieningen aan te brengen en daarmee het scenario te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is de inzet van een automatisch blussysteem dat de kans aanzienlijk verkleint dat een beginnende brand uitbreidt naar een volledige compartimentsbrand.

Maatwerk

Wilt u weten of een groot brandcompartiment in uw geval is toegestaan of welke methode hiervoor het meest geschikt is? Neem dan contact met ons op. In een gesprek geven wij u graag een toelichting op onze aanpak.