Over AVR Afvalverwerking

AVR Afvalverwerking is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. De manier waarop AVR omgaat met restafval is een belangrijke factor in het verduurzamen van onze aarde. AVR streeft naar maximale terugwinning van energie en materialen uit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering. AVR zorgt ervoor dat metalen worden gerecycled en mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. Ook levert AVR (duurzame) stoom, warmte en elektriciteit aan de omgeving en wordt er inzet van fossiele brandstoffen voorkomen. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen.

AVR beschikt over twee locaties waar energie en grondstoffen worden gewonnen uit restafval: Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam staan in totaal vier overslagstations. De centrale ligging van de locaties is gunstig, zowel voor de afvalleveranciers als voor de afnemers van energie en grondstoffen. AVR werkt volgens de hoge Nederlandse eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Het bedrijf zoekt naar de juiste balans tussen recycling en energie-output en het heeft ambities die energie geven.

Brandveiligheidsadvies

Ten behoeve van de aanvraag revisievergunning milieu is een brandveiligheidsplan opgesteld, waarin relevante incidentscenario’s zijn uitgewerkt. Voor verschillende wijzigingen en uitbreidingen binnen de inrichting heeft Vigiles advies verstrekt en, ten behoeve van de vergunningsaanvraag, rapporten opgesteld. Voor de buitenopslag van gebaald afval zijn warmtestralingsberekeningen opgesteld en brandbestrijdingsvoorzieningen geadviseerd.

Brandveiligheidsinstallaties

Vigiles heeft uitgangspuntendocumenten (UPD’s) en programma’s van eisen (PvE’s) opgesteld voor brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, sprinklerinstallaties, watermistsystemen en blusgassystemen. Recent is Vigiles als adviseur en projectondersteuner betrokken bij de vervanging van alle brandmeldcentrales op het terrein.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.