Bedrijfsbrandweerrapport & Brandveiligheidsplan

Maschem valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en is een zogenoemde hogedrempelinrichting. Vigiles heeft in 2021 het bedrijfsbrandweerrapport geactualiseerd en relevante effectberekeningen opgesteld. Daarnaast is een brandveiligheidsplan opgesteld, waarin is beschreven op welke wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012, de PGS 29 en andere relevante richtlijnen.