Brandveiligheidsplan revisievergunning milieu

ZDH wenst in 2022 een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) aan te vragen voor de locatie Dordrecht. Om inzicht te hebben in de risico’s op het gebied van brandveiligheid en op welke wijze ZHD voldoet aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en de milieuwetgeving heeft Vigiles het brandveiligheidsconcept eenduidig vastgelegd in een brandveiligheidsplan. In dit plan is onder andere onderzoek verricht naar de specifieke brandrisico’s van de opgeslagen goederen, waaronder schroot, kolen, bleekaarde en houtsnippers en zijn hiervoor passende beheersmaatregelen beschreven.