Opleiden, Trainen en Oefenen

Vigiles helpt u bij het ontwikkelen, verzorgen en organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen. Naast het monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen hechten wij er veel waarde aan om dit in multidisciplinair verband te doen. We werken voor zowel veiligheidsregio’s, Defensie, Meldkamer, Rijkswaterstaat, kustwacht en andere publieke en private partners zoals een bedrijfsbrandweer of bedrijfscrisisorganisatie.

 

De werkvormen die wij inzetten bij onze opleidingen en cursussen zijn zodanig van opzet dat deze nauw aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. De opleidingen zijn interactief en praktijkgericht. We maken hierbij gebruik van de laatste kennis en technieken. Voorbeelden van diensten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen zijn het trainen van brandweermensen van de brandweer Antwerpen en Beveren voor het optreden bij tunnelincidenten op locatie en een oefencentrum in Zwitserland. Het opstellen van een integraal opleiding en oefenplan voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of het trainen van beleidsteams. Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor de menselijke factor. Onze overtuiging is dat veiligheid uiteindelijk tussen de oren moet komen te zitten en niet enkel als document in de la te verdwijnen.