Betekenis Vigiles

De oorspronkelijke Vigiles dateren terug tot het oude Rome waar ze net na het begin van de jaartelling werden opgericht na een grote brand in Rome. Tot die tijd was de brandbestrijding niet georganiseerd vanuit de overheid en was in private handen. De Vigiles patrouilleerden in de straten van Rome op zoek naar branden en traden bovendien op als politieagent. De multidisciplinaire of integrale kijk op veiligheid is dus zeker al zo oud als 6 jaar na Christus.

 

Tussen de oude en de nieuwe Vigiles zitten parallellen. Door waakzaam te zijn op ontwikkelingen en tijdig de ‘rooksignalen’ te ontdekken willen wij als bedrijf onze klanten adviseren hoe ze in kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in bijvoorbeeld technieken of wetgeving. Tevens zijn wij net als de Romeinse Vigiles multidisciplinair inzetbaar. Veiligheid beperkt zich niet tot een enkel thema maar staat altijd in verband met de wereld om zich heen. Lees meer over ons bedrijfsprofiel.