Projecten

Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging PGS 29

Opdrachtgever Wubben Handelsmij
Jaar 2022
Plaats Roosendaal
Branche Industrie
In 2013 verplaatste Wubben Handelsmij haar bedrijfsactiviteiten naar een nieuw bedrijfsterrein in Roosendaal. In de nieuwe inrichting staan een groot aantal opslagtanks voor de opslag van olie en waterige afvalstoffen. In een aantal tanks wordt de olie verwarmd opgeslagen. Het tankenpark valt onder de werkingssfeer van de PGS 29. Vigiles heeft bij de realisatie een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld voor de brandveiligheidsinstallaties op het terrein en het UPD na vijf jaar geactualiseerd.
Wubben Handelsmij

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging

Het UPD beschrijft het brandveiligheidsconcept en de uitgangspunten voor de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, blusschuiminstallatie, watersproei-installatie, sprinklerinstallatie en hydranten voor het bedrijf van Wubben Handelsmij. Het UPD is vervolgens door Vigiles afgestemd met de provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Uitgangs­punten­document en Programma van eisen

Het Bouwbesluit beschrijft prestatie-eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Sprinklerinstallaties rookbeheersingssystemen kunnen daarnaast (als gelijkwaardige brandveiligheidsvoorziening) onderdeel uitmaken van het brandveiligheidsconcept. De randvoorwaarden voor ontwerp en aanleg van brandveiligheidsinstallaties moeten worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD) of programma van eisen (PvE). Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze documenten voor reguliere gebouwen, de chemische industrie opslagvoorzieningen die vallen onder de PGS 15 of PGS 29. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.

Ons Vigiles team

Vigiles Brandveiligheid is expert op gebied van brandveilige diensten en oplossingen. We bouwen voort op 20 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening. We worden gedreven door veiligheid, hebben oog voor detail en leveren praktijkgericht advies op maat waarbij we gebruik maken van de best bestaande of innovatieve oplossingen. Wij werken voor het bedrijfsleven, woningcorporaties, industrie en overheid.

Terug naar het overzicht

Relevante producten

Uitgangs­punten­document en Programma van eisen

Het Bouwbesluit beschrijft prestatie-eisen met betrekking tot de aanwezigheid en kwaliteit van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Sprinklerinstallaties rookbeheersingssystemen kunnen daarnaast (als gelijkwaardige brandveiligheidsvoorziening) onderdeel uitmaken van het brandveiligheidsconcept. De randvoorwaarden voor ontwerp en aanleg van brandveiligheidsinstallaties moeten worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD) of programma van eisen (PvE). Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze documenten voor reguliere gebouwen, de chemische industrie opslagvoorzieningen die vallen onder de PGS 15 of PGS 29. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.

brandveiligheidsinstallaties Vigiles