Over Wubben Handelsmij

Wubben Handelsmij is specialist in het inzamelen en recyclen van afgewerkte olie en andere oliehoudende afvalstromen. Het bedrijf is van oorprong gestart in Delft en sinds 2013 gevestigd aan de Tussenriemer in Roosendaal. Op deze locatie kunnen de afvalstromen per vrachtwagen en schip worden aan- en afgevoerd en opgeslagen in twee tankenparken. Het tankenpark voor de opslag van oliehoudende afvalstoffen valt onder de werkingssfeer van de PGS 29. Omdat de olie verwarmd kan worden opgeslagen, zijn in- en om het tankenpark brandveiligheidssystemen aanwezig.

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging

Het tankenpark olie is voorzien van een automatisch blusschuimsystemen en koelinstallaties. De gebouwen op het terrein zijn voorzien van een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. Daarnaast is op het terrein een brandblusleiding met hydranten aanwezig. Vigiles heeft het brandveiligheidsconcept en uitgangspunten voor het ontwerp van de installaties bij de realisatie van de inrichting vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD brandbeveiliging is door Vigiles afgestemd met de provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Toets op actualiteit

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verzocht bij een inspectie in 2022 om het UPD te actualiseren. Vigiles heeft het bestaande UPD getoetst aan de voorwaarden uit de vigerende vergunning, inzichten uit de huidige PGS 29 en meest actuele normatief kader voor het ontwerp en onderhoud van de installaties. Op basis hiervan is het UPD aangepast. Resultaat is een actueel UPD dat invulling geeft aan de huidige vergunning en inzichten. Ook dit UPD is afgestemd met de OMWB, Veiligheidsregio en inspectie-instelling. Het UPD is gecertificeerd op basis van het CCV-inspectieschema.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.