SFP Zeeland Brandveiligheid biogasdome

Binnen de inrichting van SFP Zeeland is een biogasdome met een capaciteit van 5.000 m³ biogas geplaatst op een opslaggebouw voor biomassa. Het opslaggebouw is uitgevoerd als enkel brandcompartiment van ca. 4.675 m². De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland waren van mening dat de brandveiligheid van de biogasdome op het gebouw nader moest worden onderzocht en beargumenteerd.

Onderzoek incidentscenario’s

Vigiles heeft, met gebruikmaking van het rekenprogramma Ozone3, onderzoek verricht naar de voorstelbare brandscenario’s in de hal en verwachte temperatuurontwikkeling bij een brand. Op basis hiervan is nagegaan of het aannemelijk is dat de biogasdome bij brand in de opslaghal betrokken raakt. Daarnaast heeft Vigiles geadviseerd op welke wijze betrokkenheid van de biogasdome bij brand kan worden voorkomen.

Brandveiligheidsplan

Het brandveiligheidsconcept van SFP Zeeland is voor de hele inrichting eenduidig vastgelegd in een brandveiligheidsplan. Het plan beschrijft welke brandveiligheidsvoorschriften en -richtlijnen van toepassing zijn en op welke wijze hieraan wordt voldaan. Hierbij is uitgegaan van de voorschriften uit bouwregelgeving, milieuregelgeving en maatregelen voor de bestrijding van brand. Het brandveiligheidsplan vormt het overkoepelende document voor afstemming en formalisatie van het brandveiligheidsconcept met het bevoegd gezag.

Daarnaast beschrijft het brandveiligheidsplan de brandveiligheidsvoorzieningen die binnen de inrichting aanwezig zijn. Het plan schept duidelijkheid voor partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, bouw en het gebruik van de gebouwen.