Over SFP Zeeland

Op 1 januari 2021 heeft SFP Group de bestaande groen gas installatie in Westdorpe overgenomen onder de naam SFP Zeeland. De installatie zet organische reststromen uit de agrarische sector door middel van vergisting om naar biogas. Het biogas wordt geschoond, opgewerkt tot groen gas en ingevoerd in het aardgasnet. Hier komt het terecht bij ca. 25.000 huishoudens en de industrie. Jaarlijks produceert SFP Zeeland ca. 40 miljoen m³ biomethaan. Een restproduct van de productie van groen gas is CO2. Jaarlijks produceert het bedrijf ca. 20.000 ton vloeibaar CO2 dat wordt toegepast in de levensmiddelenindustrie (als koelmiddel) of glastuinbouw (voeding voor de planten in de kas). Een ander belangrijk restproduct, digestaat, wordt gebruikt als alternatief voor kunstmest in de akkerbouw.

Brandveiligheid biogasdome

Binnen de inrichting van SFP Zeeland is een biogasdome met een capaciteit van 5.000 m³ biogas geplaatst op een opslaggebouw voor biomassa. Het opslaggebouw is uitgevoerd als enkel brandcompartiment van ca. 4.675 m². De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland waren van mening dat de brandveiligheid van de biogasdome op het gebouw nader moest worden onderzocht en beargumenteerd.

Onderzoek incidentscenario’s

Vigiles heeft onderzoek verricht naar de voorstelbare brandscenario’s in de opslaghal voor biomassa en, met gebruikmaking van het rekenprogramma Ozone3, de verwachte temperatuurontwikkeling bij een brand berekend. Op basis hiervan is nagegaan of de staalconstructie van het gebouw, als gevolg van een brand, bezwijkt. Ook is onderzocht of het het aannemelijk is dat de biogasdome door opwarming van de betonnen dakvloer betrokken raakt. Daarnaast adviseerde Vigiles op welke wijze betrokkenheid van de biogasdome door vliegvuur kan worden voorkomen. Het onderzoeksrapport is afgestemd met het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio.

Brandveiligheidsplan

Het brandveiligheidsconcept van SFP Zeeland is voor de hele inrichting eenduidig vastgelegd in een brandveiligheidsplan. Het plan beschrijft welke brandveiligheidsvoorschriften en -richtlijnen van toepassing zijn en op welke wijze hieraan wordt voldaan. Hierbij is onder andere uitgegaan van de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012, revisievergunning milieu, PGS-richtlijnen en maatregelen voor de bestrijding van brand. Het brandveiligheidsplan vormt het overkoepelende document voor afstemming en formalisatie van het brandveiligheidsconcept met het bevoegd gezag.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.