Integraal plan brandveiligheid

In een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) is getoetst of het gebouw voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Door middel van een rapportage NEN 6060 is gelijkwaardigheid aangetoond voor het grote brandcompartiment in het gebouw. Om te beoordelen of een veilige ontvluchting aanwezig is, is een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening uitgevoerd. Deze documenten zijn gebruikt voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Programma van eisen

Het gebouw is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Het ontwerp van de installaties is vastgelegd in een programma van eisen (PvE). Vigiles heeft het PvE opgesteld en afgestemd met de gemeente, veiligheidsregio en installateur. Het resultaat is een door alle partijen goedgekeurd en ondertekend document.