Advies realisatie

In opdracht van VG Architecten is Vigiles als brandveiligheidsadviseur betrokken geweest bij de realisatie van het gebouw. Het brandveiligheidsconcept is vastgelegd in een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Daarnaast zijn brandveiligheidstekeningen en brandoverslagberekeningen opgesteld. De documenten zijn gebruikt ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.