Depot gevaarlijk afval

De terminal in Hoek, Indaver Industrial Waste Services, is gespecialiseerd in de inzameling van gevaarlijk afval (ADR-geclassificeerde afvalstromen). Deze worden voornamelijk per vrachtwagen aangeleverd. De producten worden in kunststof en stalen vaten en IBC’s opgeslagen in een opslagdepot. Het opslagdepot valt onder de reikwijdte van de PGS 15.

Herbouw opslagdepot

Het depot gevaarlijke afval is in 2022 verbouwd. Vigiles heeft Indaver IWS geadviseerd op welke wijze voldaan wordt aan de relevante voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de PGS 15. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is een brandveiligheidsrapport opgesteld en vond afstemming plaats met de DCMR en Veiligheidsregio.

Ontwerp brandveiligheidsinstallaties

Vigiles heeft Indaver IWS geadviseerd in de mogelijkheden en keuzes in blussystemen. Het ontwerp van de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, Hi-Ex outside air blusschuimsysteem en deluge installatie met schuimbijmenging is vastgelegd in een UPD. Het UPD is afgestemd met de DCMR, Veiligheidsregio en inspectie-instelling. Resultaat is een door alle partijen goedgekeurd UPD. De brandbeveiligingsinstallaties worden gecertificeerd op basis van het CCV-inspectieschema PGS.