Integraal Plan Brandveiligheid

In opdracht van Heykon in Goes heeft Vigiles een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van het gebouw. Het IPB beschrijft in welke mate wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Om te bepalen of er sprake is van brandoverslag tussen de brandcompartimenten zijn brandoverslagberekeningen uitgevoerd.

Gelijkwaardigheid enkele vluchtroute

In twee torens is maar één vluchtweg aanwezig. Hierbij moet in de torenappartementen een hoogte van 31 meter wordt overbrugd. Om een veilige ontvluchting te borgen zijn de trappenhuizen, als gelijkwaardige oplossing, voorzien van een brandmeldinstallatie en overdrukinstallatie. Het ontwerp van de installaties is vastgelegd in een programma van eisen (PvE) en afgestemd met het bevoegd gezag.