Corrosie sprinklerinstallatie

Het atrium overschrijdt de maximaal toegestane oppervlakte van een brandcompartiment uit het Bouwbesluit. Als gelijkwaardige oplossing is het atrium bij realisatie van het stadskantoor voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Door corrosie functioneert de installatie niet meer adequaat. Voor het verkrijgen van het verplichte inspectiecertificaat is vervanging van nagenoeg de gehele installatie noodzakelijk. De gemeente Goes wenst inzicht of ook op een andere wijze voldaan kan worden aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Gelijkwaardigheidsonderzoek

Vigiles heeft, in opdracht van Paree, de gemeente Goes geadviseerd in de verschillende oplossingsvarianten om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit. Gezien het beperkte brandrisico wenst de gemeente Goes te onderzoeken in hoeverre het atrium zonder sprinklerinstallatie als één brandcompartiment kan worden uitgevoerd, waarbij het atrium wordt voorzien van een brandmeldinstallatie met een volledige bewaking. Voor het uitvoeren van het onderzoek is aansluiting gezocht bij de NEN 6079. Uit het onderzoek is gebleken dat een gelijkwaardige oplossing mogelijk is.

Omgevingsvergunning

Om de gewijzigde indeling in brandcompartimenten en gelijkwaardigheidsrapport NEN 6079 te borgen heeft Vigiles een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, aangevraagd en melding brandveilig gebruik gedaan.