Wensen Cosun Beet Company

In het jaarbedrijf wordt suiker opgeslagen, verpakt en getransporteerd. Cosun Beet Company wenste inzicht in de mate waarin voldaan wordt aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Daarnaast wenst de Cosun Beet Company de effecten van een brand af te stemmen op de schade, impact op de bedrijfscontinuïteit en restrisico’s die het bedrijf aanvaardbaar acht.

Beslisdocument brandveiligheid

Vigiles heeft een beslisdocument brandveiligheid opgesteld waarin de stand van (brand)veiligheid is onderzocht en oplossingsvarianten zijn beschrijven voor het brandveiligheidsconcept. Het beslisdocument vormt de basis voor een plan van aanpak op het gebied van brandveiligheid.