Rapporten omgevingsvergunning

Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de productielocatie heeft Vigiles een rapport brandveiligheid opgesteld. Daarnaast is door middel van een rapportage grote brandcompartimenten (op basis van de NEN 6079) is gelijkwaardigheid voor het grote brandcompartiment aangetoond.

UPD sprinklerinstallatie

Bakker Faber wenst het gebouw te voorzien van een sprinklerinstallatie. Het ontwerp van de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en sprinklerinstallatie heeft Vigiles vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD).