Depot Gevaarlijke Afval

Binnen de inrichting is een Depot Gevaarlijk Afval (DGA) aanwezig. In het DGA wordt gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval ingezameld, onderzocht, opgeslagen en vervolgens afgevoerd of verbrand. Het depot bestaat uit een expeditie- en verwerkingshal en verschillende opslagruimten voor de opslag van het afval. Het DGA valt onder de werkingssfeer van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15).

Uitgangspuntendocument

Vigiles heeft het ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, sprinklerinstallatie en Hi-Ex inside air blusschuimsysteem vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Daarnaast heeft Vigiles de certificering van de installatie begeleid.