Veiligheid ondergrondse bouwwerken

De druk op ruimte in Europese steden is groot. De wegen zijn vol, steden raken verstopt en toch blijft de vraag naar infrastructuur, nieuwbouw en voorzieningen stijgen. Functies als wonen, werken, winkelen, recreëren en infrastructuur worden dan ook steeds vaker volledig of gedeeltelijk ondergronds gerealiseerd.

 

Ondergrondse Veiligheid

Duidelijk is dat ondergronds bouwen tal van mogelijkheden biedt en daardoor sterk aan het toenemen is. Tegelijkertijd introduceert het gebruik van de ondergrondse bouwwerken ook een aantal nieuwe problemen op het gebied van veiligheid en incidentbestrijding.

 

Technische, organisatorische en bouwkundige voorzieningen zoals brandpreventie, veilige vluchtwegen, nooduitgangen, brand- en rookwerende voorzieningen, ventilatie, automatische blusinstallaties, e.d. verhogen het veiligheidsniveau en zijn cruciaal om de gevolgen van een incident te beperken. Calamiteiten kunnen zich echter altijd voordoen.

 

De gevolgen van ongevallen, explosies, brand, gaslekkages, overstromingen en instorting in ondergrondse bouwwerken zijn groot. Omdat de bouwwerken grotendeels bestaan uit meestal besloten ruimten op enkele tot tientallen meters onder het maaiveld, is er in vergelijking met bovengrondse bouwwerken sprake van nieuwe risico’s.

 

Vigiles underground safety

Bij Vigiles ondergrondse veiligheid werken we aan onderzoeksprojecten die de fysieke veiligheid in ondergrondse ruimtes zoals tunnels en parkeergarages moeten vergroten, zowel aan de preventieve kant als waar het gaat om het optreden tijdens en na een incident. Naast onderzoek zijn we actief in het geven van opleidingen en trainingen waarbij steeds de modernste inzichten worden toegepast.