Beheersbaarheid van Brand / NEN 6060

Het Bouwbesluit beschrijft prestatie-eisen met betrekking tot de omvang en brandwerendheid van brandcompartimenten. Een indeling in brandcompartimenten is niet altijd praktisch of economisch onwenselijk. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om af te wijken van de prestatie-eisen. Hiervoor verwijst het Bouwbesluit naar de methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ en NEN 6060. Binnen dit model is de maximale oppervlakte mede afhankelijk van de vuurbelasting, de afstand tot andere compartimenten en de aanwezige brandpreventieve voorzieningen.

 

De NEN 6060 beschrijft daarnaast methoden om een langere loopafstanden te realiseren. Een groot brandcompartiment gaat immers veelal gepaard met langere loopafstanden. De berekening om te bepalen of langere loopafstanden mogelijk zijn, gaat uit van de hoogte van de ruimte (bergen van rook), aanwezige installaties (zoals een rook- en warmteafvoerinstallatie) en de het brandgedrag van materialen (zoals brandvoortplanting).

 

Vigiles adviseert u over de meest geschikte oplossing, levert de benodigde rapportages en stemt deze af met het bevoegd gezag. Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.

 

Vigiles heeft een NEN 6060 rekentool ontwikkeld voor het bepalen van de afstandsbijdrage. Klik hier om de rekentool te downloaden.