Advies

Vigiles is gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en adviseert op het gebied van brandveiligheid, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing, zowel voor lokale, regionale als nationale overheden en het bedrijfsleven.

 

We worden gedreven door veiligheid, hebben oog voor detail en leveren praktijkgericht advies op maat waarbij we gebruik maken van de best bestaande of innovatieve oplossingen. Onze expertise wordt gecombineerd met inhoudelijke kennis van het veiligheidsveld. Onze overtuiging is dat veiligheid uiteindelijk tussen de oren moet komen te zitten en niet enkel als document in de la moet verdwijnen. Veiligheid moet naar onze mening in het perspectief gezien worden van het beschermen van de (bedrijfseconomische) kernactiviteiten. Dit leidt tot een praktisch en veelal gedragen advies.

 

Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.