Veiligheidsstudie kanaal Gent-Terneuzen

Met de komst van de nieuwe zeesluis in Terneuzen wordt het kanaal van Gent naar Terneuzen bereikbaar voor grotere schepen. Daarnaast wordt, als gevolg van de nieuwe zeesluis en een uitbreiding van het havengebied van Zeebrugge, een forse toename van het aantal scheepvaartbewegingen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen verwacht. Deze ontwikkelingen brengen extra veiligheidsrisico’s met zich mee.

 

In opdracht van de Euroregio Scheldemond heeft Vigiles in samenwerking met de brandweer, politie, havendiensten, de lokale en provinciale overheid een integrale veiligheidsstudie uitgevoerd. In deze veiligheidsstudie zijn de risico’s geïdentificeerd en is de huidige operationele voorbereiding op scheepvaartongevallen in beeld gebracht. Daarnaast zijn praktische maatregelen geïdentificeerd om maritieme incidenten op het kanaal en in de haven van Zeebrugge beter te kunnen beheersen. Deze multidisciplinaire aanbevelingen hebben betrekking op materieel, opleiden, trainen en oefenen. 

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering.