Veiligheidsscan agrarische bedrijven

Met de veiligheidsscan agrarisch kunt u de bedrijfscontinuïteit waarborgen, voldoen aan de wetgeving en een kostenreductie verwezenlijken met een lagere verzekeringspremie.

 

Weten waar de zwakke plekken zitten

Een ondernemer moet weten waar de zwakke plekken in zijn bedrijf zitten, zodat hij de kans op een brand en de kans op uitbreiding daarvan kleiner maakt. Veel branden worden veroorzaakt door ondeugdelijke elektrische installaties, werkzaamheden in of aan de stal, oververhitting van machines, broei of blikseminslag. Wie het aantal stalbranden en de omvang ervan wil terugdringen moet goed naar de oorzaken kijken. Dit geldt ook voor de oorzaken van veel van de arbeidsongevallen. Niet afgeschermde machineonderdelen, kabelbreuk, slecht onderhoud en vallen van hoogte zijn belangrijke ongevalsoorzaken.

 

Veiligheidsscan

Met een veiligheidsscan kunnen de zwakke plekken inzichtelijk gemaakt worden. Samen met de ondernemer kijken we op het bedrijf naar drie hoofonderwerpen, namelijk: Arbeidsveiligheid; Brandveiligheid; en Veiligheid van technische installaties. De drie onderdelen worden in een scan getoetst aan de (minimum)  eisen uit de bestaande regelgeving. De verbeterpunten worden in een handzaam, begrijpelijk en praktisch verslag opgenomen.

 

Preventie

Zijn de zwakke punten bekend dan kan samen met de ondernemer gekeken worden naar de preventie- en verbeter mogelijkheden. Met eenvoudige acties kan vaak al veel winst behaald worden zonder dat daar grote kosten mee gemoeid zijn. 

 

Verzekeringspremie en meetlat duurzaam ondernemerschap

U staat niet alleen bij het verbeteren van het veiligheidsniveau van uw bedrijf. Door de schaalgrootte van de meeste bedrijven is het voor verzekeraars relevant om naar de mogelijkheden van preventie te kijken en de vertaling daarvan naar het aanpassen van de verzekeringspremie of een positieve beoordeling binnen de maatlat duurzaam ondernemerschap.

 

Kosten brandveiligheidsscan

Voor het toetsen van de veiligheidssituatie, opstellen van de rapportage en de mondelinge terugkoppeling staat een bedrag van € 575,- excl BTW. De toets  kan met € 200,- gesubsidieerd door de eigen verzekeraar̽ als u bent verzekerd bij De Zeeuwse.

 

Voor het opstellen van een stappenplan zal een separate prijsstelling worden gemaakt waarbij rekening kan worden gehouden met een bedrag van € 300,- tot 2500,- en is sterk afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de omvang van de problemen. Specialistische advisering voor deelonderwerpen zoals brandveiligheid, het opstellen van een masterplan brandveiligheid, complete elektra  keuring conform NEN en bijvoorbeeld keuring van hef en hijsmateriaal kan separaat worden  aangegeven en geoffreerd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Matthijs Bakker, telefoon 0115-622146 of info@vigiles.nl