Vaardigheidspaspoort Hollands-Midden

Om vakbekwaam te blijven is periodieke bijscholing en training noodzakelijk. Dit geldt zeker voor hulpverleners, die relatief weinig ervaring opdoen in het bestrijden van incidenten. Om de vakbekwaamheid van de functionarissen binnen de crisisorganisatie na afronding van de opleiding te kunnen meten en beoordelen heeft Veiligheidsregio Hollands-Midden de ambitie om in eenduidige profielbeschrijvingen de uitgangspunten ten aanzien van de vakbekwaamheid vast te leggen.

 

Vigiles heeft deze basisvereisten in samenwerking met de Veiligheidsregio opgesteld. De uitgangspunten zijn gebaseerd op interviews met functionarissen binnen de operationele hoofdstructuur van de Veiligheidsregio. Onze operationele en bestuurlijke ervaring kwam hierbij goed van pas en is gebruikt voor het opstellen van de basisvereisten.

 

Met de basisvereisten is een eenduidig kader voor het aantoonbaar vakbekwaam zijn opgeleverd. De profielen vormen hiermee de basis voor een ‘vakbekwaamheidspaspoort’. Daarnaast kan het opleiden en trainen van functionarissen efficiënter georganiseerd worden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen Luc Wassenberg.