Uitgangspuntendocument (UPD) Wubben

In 2013 verplaatst Wubben oliebewerking haar bedrijfsactiviteiten naar een nieuw bedrijfsterrein in Roosendaal. Op het nieuwe bedrijfsterrein staan een groot aantal opslagtanks voor de opslag van olie. In een aantal tanks wordt de olie verwarmd opgeslagen. De opslagvoorziening valt onder de PGS 29. In de toekomst is daarnaast een opslagvoorziening voor klein gevaarlijk afval voorzien. Dit opslaggebouw valt onder de werkingssfeer van de PGS 15.

 

In opdracht van Wubben oliebewerking heeft Vigiles een uitganspuntendocument (UPD) opgesteld voor de brandveiligheidsinstallaties op het terrein. Het UPD beschrijft het brandveiligheidsconcept en de uitgangspunten voor de brandmeld-, ontruimingsalarm- schuimblus- en sprinklerinstallatie op het bedrijfsterrein. Het UPD is door Vigiles afgestemd met de provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker