Trainen brandweer Antwerpen en Beveren

De brandweer van Antwerpen en Beveren hebben een groot aantal tunnels in hun verzorgingsgebied liggen. Door het gesloten karakter kennen tunnels een specifiek brandverloop. De tunneltechnische installaties in een tunnel zijn erop gericht de zelfredzaamheid te vergroten en veilig optreden door de hulpdiensten mogelijk te maken. Het optreden van de hulpdiensten is dan ook in sterke mate afhankelijk van de bereikbaarheid en de tunneltechnische installaties.

 

In 2012 hebben de adviseurs van Vigiles het specialistische team van de brandweer Antwerpen en Beveren getraind in het optreden in spoor- en wegtunnels. Naast een gedegen theoretische uitleg over het (brand)veiligheidsconcept, het brandverloop en de tunneltechnische installaties is de inzettactiek in de praktijk beoefend. Sluitstuk was een tweedaagse training in tunnelbrandbestrijding in een Zwitsers oefencentrum waar verschillende scenario’s onder realistische omstandigheden geoefend zijn.  

 

Voor meer informatie over dit opleidingstraject en onze trainingen op het gebied van tunnelbrandbestrijding kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering.