Toetskader ontwerpeisen tunnels Rijkswaterstaat

Op basis van de nieuwe prestatiecontracten voor het meerjarig onderhoud van de tunnels van Rijkswaterstaat moeten de aannemer functionele testen en inspecties uitvoeren. Het contract beschrijft op hoofdlijnen het vereiste onderhoud aan de installaties van een generieke “standaard tunnel”. De tunnels binnen de scope van het prestatiecontract wijken echter installatietechnisch en bouwkundig af van deze standaard tunnel, bijvoorbeeld doordat er ten tijde van de bouw van het object andere uitgangspunten gehanteerd zijn.

 

Vigiles heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een toetskader opgesteld waarin per tunnel en per deelinstallatie weergeven is aan welke eisen de tunnels moeten voldoen. Het toetskader is tot stand gekomen door per tunnel te inventariseren welke toenmalige ontwerpeisen gehanteerd zijn en welke wijzigingen er de afgelopen jaren zijn doorgevoerd aan de tunnel-technische installaties. Met het toetskader worden de aannemer uit te voeren functionele testen en inspecties beoordeeld en wordt inzicht verkregen in hoe de tunnels moeten 'functioneren en presteren'.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering