Risico Inventarisatie en Evaluatie oppervlakteredding

De afgelopen jaren heeft de waterongevallen bestrijding bij de brandweer in Nederland een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Aanleiding voor deze ontwikkelingen waren onder andere duikongevallen in Utrecht, Urk en Terneuzen. Vigiles heeft voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2010 een RI&E uitgevoerd voor de duikwerkzaamheden van de posten Weert, Roermond, Venlo en Bergen.

 

In 2013 heeft het AB van de Veiligheidsregio besloten de organisatie van de waterongevallenbestrijding anders in te richten. In de nieuwe organisatie vervalt de taak om reddend te duiken. Naast één duikteam gericht het uitvoeren van bergingsactiviteiten krijgt de regio de beschikking over een viertal oppervlaktereddingteams.

 

Om een actueel beeld te krijgen van de potentiële risico’s behorende bij deze gewijzigde taken heeft Vigiles een Risico Inventarisatie & Evaluatie voor het bestrijden van waterongevallen opgesteld. Deze RI&E vormt de basis voor het veilig uitvoeren van de waterongevallenbestrijding door de brandweer in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Tevens wordt hiermee voldaan aan de eisen in de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van het opstellen en periodiek bijstellen van een RI&E.