Rekenblad NEN 6060 

Vigiles heeft een NEN 6060 rekentool ontwikkeld voor het bepalen van de afstandsbijdrage. Met behulp van dit NEN 6060 rekenblad kan de warmtestraling op een gevel worden berekend en vertaald naar een afstandsbijdrage in minuten. Hiermee kan worden bepaald wat de vereiste brandwerendheid van een gevel van een NEN 6060-compartiment moet bedragen.

 

Download hier de rekentool in EXCEL:

Rekentool afstandsbijdrage NEN 6060 - verticale geveldelen

 

Voor meer informatie over de toepassing van de NEN 6060 en deze rekentool kun u contact opnemen met Vigiles via info@vigiles.nl of 0115-622146.