Preventieactiviteitenplan & ondersteuning Moerdijk

De afdeling vergunningen en handhaving van de gemeente Moerdijk heeft een groot aantal jaar geleden het programmatisch toezicht geïmplementeerd. Eens per vier jaar stelt de gemeenteraad de prioriteiten voor het uitvoeren van toezicht vast. Op basis van deze prioriteiten stelt de Raad jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast.

 

Na de brand bij Chemiepack in het Moerdijkse havengebied heeft Vigiles een preventie-activiteitenplan (prevap) voor de gemeente opgesteld. Dit activiteitenplan beschrijft frequenties voor het toezicht op het gebied van brandveiligheid. Op basis van het preventieactiviteitenplan heeft de gemeenteraad extra capaciteit vrijgemaakt voor het uitvoeren van toezicht. De afgelopen twee jaren heeft Vigiles de gemeente ondersteund in het uitvoeren van toezicht en brandveiligheidsinspecties. Vanaf 2013 zullen deze taken door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden uitgevoerd.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker of Jasper Wilderom.