OTO-plan A2 tunnel Maastricht

De A2-tunnel Maastricht is een toekomstige dubbeldeks landtunnel in Nederland, gelegen in de autosnelweg A2 in Maastricht. Deze tunnel gaat de gelijkvloerse N2 door Maastricht vervangen en wordt tussen 2011 en 2016 gebouwd.

 

De stapeling van tunnelbuizen maakt de tunnel uniek. Een adequate operationele voorbereiding door de hulpdiensten is noodzakelijk om incidenten snel te beheersen en beschikbaarheid van de tunnel te waarborgen. In opdracht van de brandweer Zuid-Limburg heeft Vigiles in 2013 een multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenplan voor de hulpdiensten opgesteld. Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de tunnelbeheerder, aannemer, brandweer, politie en de GHOR.

 

Het OTO-plan bestaat uit twaalf modules, die gericht zijn op het overdragen van kennis en het trainen van vaardigheden. De inhoud is gebaseerd op onze kennis van tunnelbrandbestrijding en ervaringen bij de Westerschelde- en Waterwolftunnel. Een innovatief digitaal leerplatform wordt gebruikt om kennis over de tunnel, tunneltechnische installaties en procedures over te dragen. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering