Opleiden hulpdiensten Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel ligt in de provinciale weg N201 tussen Aalsmeer en Schiphol. De tunnel kruist de Ringvaart en heeft een lengte van ongeveer 700 meter. De tunnel ligt in het beheersgebied van twee veiligheidsregio’s en de brandweer Schiphol. Als onderdeel van het omgevingsmanagement hebben wij in opdracht van de provincie Noord-Holland samen met de hulpdiensten in Amsterdam-Amstelland en Kennemerland de brandweerkorpsen opgeleid ter voorbereiding op openstelling van de Waterwolftunnel.

 

Voor het opleiden van het brandweerpersoneel zijn drie modules ontwikkeld:
(1) Tunnelveiligheid, tunneltechnische installaties en procedures; (2) Locatiebezoek en demonstratie werking installaties; en (3) Monodisciplinaire oefenweek. In de oefenweek zijn 26 realistische scenario’s beoefend, waarbij toepassing van procedures en de samenwerking tussen de regio’s centraal staat.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker