Onderzoek brandcompartimentering Industriele bakkerij

Voor een industriële bakkerij heeft Vigiles een onderzoek uitgevoerd naar de brandcompartimentering. In de vestiging van het bedrijf worden verschillende soorten brood gebakken, verpakt en gedistribueerd naar supermarkten in Nederland. In 2005 is de expeditie vergroot. Hierdoor werd de maximale oppervlakte van het brandcompartiment volgens het Bouwbesluit overschreden.

 

Het is mogelijk af te wijken van de prestatie-eisen uit eisen het Bouwbesluit, mits een gelijkwaardig niveau van veiligheid kan worden aangetoond. Ten aanzien van brandcompartimentering verwijst het Bouwbesluit hiervoor naar de methode ‘Beheersbaarheid van brand’. Op basis van deze methode heeft Vigiles onderzocht in hoeverre de vestiging van de industriële bakkerij als één brandcompartiment kan worden uitgevoerd. Daarnaast is een programma van eisen voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie opgesteld.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker.