Omgevingsmanagement Waterwolftunnel

De Waterwolftunnel ligt in de provinciale weg N201 tussen Aalsmeer en Schiphol. De tunnel kruist de Ringvaart en heeft een lengte van ongeveer 700 meter. De Waterwolftunnel is de eerste provinciale tunnel, die onder de nieuwe tunnelwet is gebouwd. De tunnel ligt in de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer en hierdoor ook in het beheersgebied van twee Veiligheidsregio’s en de brandweer Schiphol. In opdracht van NedMobiel voerden wij het omgevingsmanagement uit en ondersteunden wij de provincie Noord-Holland in de afstemming met de gemeenten, hulpdiensten en veiligheidsbeambte.

 

Vanuit onze kennis van en ervaring met operationele hulpverleningsprocessen hebben wij in nauwe samenwerking met de hulpverleningsdiensten het calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) voor de tunnel opgesteld. Onderdeel van dit CBP is een overeenkomst, waarin de afspraken over operationele en bestuurlijke leiding zijn vastgelegd. Op basis van het veiligheidsbeheerplan hebben wij de provincie ondersteund in het aanvragen van de openstellingsvergunning. Hiervoor is een uniek gefaseerd proces gevolgd, waardoor het vergunningverleningsproces geen vertraging heeft opgeleverd voor openstelling van de tunnel. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen Matthijs Bakker.