Nulmeting brandveiligheid Marina Beach

In de lente van 2013 heeft de Oostappen groep vakantie-eiland Marina Beach in Zeeuws-Vlaanderen overgenomen. Deze zomer beoordeelt Vigiles middels een nulmeting in hoeverre de camping voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke beleidsregels voor kampeerterreinen. Daarnaast wordt getoetst aan de concepttekst van de nieuwe AMvB Brandveilig Gebruik Open Terreinen, die naar verwachting in de zomer van 2014 van kracht wordt.

 

Onderdeel van het vakantie-eiland is een subtropisch zwemparadijs. In opdracht van de Oostappen hebben wij in de lente van 2013 na een inspectie door de gemeente een second opinion uitgevoerd op het brandveiligheidsconcept. Door verschillende varianten te vergelijken, is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Vigiles heeft een rapportage beheersbaarheid van brand en een programma van eisen voor de aanleg van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie opgesteld. Het nieuwe brandveiligheidsconcept is vastgelegd in een gebruiksmelding.  

 

Voor meer informatie over dit project en rapportages op het gebied van brandveiligheid kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker of Jasper Wilderom.