Nulmeting Brandveiligheid Elopak

Elopak is een grote internationale producent van drinkverpakkingen. In Terneuzen staat de grootste productieplant van Elopak. Het productiegebouw bestaat uit een aantal bedrijfshallen met een aantal bedrijfsondersteunende gebouwen.

 

In opdracht van Elopak heeft Vigiles een nulmeting uitgevoerd op het brandveiligheidsconcept. Wij hebben beoordeeld in hoeverre de noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen volgens het Bouwbesluit 2012 aanwezig zijn. In een variantenstudie zijn verschillende gelijkwaardige oplossingen vergeleken.

 

Op basis van de nulmeting heeft Elopak besloten de volledige productieplant te voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Voor de afstemming van het nieuwe brandveiligheidsconcept met het bevoegd gezag wordt nu een Masterplan brandveiligheid opgesteld. Dit Masterplan wordt, na goedkeuring, vervolgens vertaald in een uitgangspuntendocument voor de brandveiligheidsinstallaties.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker