Maatgevend scenario nieuwe Zeesluis Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen vormt dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen (Nederland) en Gent (België) en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Nederland en België zijn in 2012 overeengekomen een nieuwe Sluis binnen het bestaande sluizencomplex te realiseren. De nieuwe sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

 

Vigiles heeft in opdracht van de Veiligheidsregio Zeeland een maatgevend scenario opgesteld dat de basis vormt voor de te nemen maatregelen om incidenten te voorkomen, beperken en bestrijden. Op basis van expertsessies, de handreiking risicoprofiel, het rapport incidentbestrijding op het water, de huidige- en toekomstige situatie en ongevallenstatistiek zijn enkele realistische scenario’s opgesteld zodat de keten- en crisispartners – publiek en privaat – zich op een gedegen wijze kunnen voorbereiden op de incidentbestrijding – rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering.