International safety maintenance centre

Chemie en transport zijn van groot belang voor onze economie. Ongevallen vormen hier de keerzijde van, zoals het ongeval bij Chemie-Pack in Moerdijk en het treinongeluk bij Wetteren aantonen.

 

Breed gedragen is het besef dat met doeltreffende training, naast technische maatregelen, wetgeving en procedures, calamiteiten voorkomen kunnen worden. Vanuit die gedacht hebben een aantal partijen de gezamenlijke ambitie om een onderscheidend internationaal kennis-, test- en oefencentrum voor veiligheid en maintenance (ISMC) te ontwikkelen. Het centrum zal diverse boven- en 'ondergrondse' test en oefen faciliteiten bieden voor de industriële , maritieme en ondergrondse sectoren.

 

Een belangrijke stap betreft het uitwerken van een business case. Vigiles en Bam voeren als trekkers van het project, in samenwerking met een 6-tal publieke en private partners, de haalbaarheidsstudie uit. Eind februari verscheen een eerste krantenartikel over het onderzoek in BN/deStem, lees het artikel hier.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering