Integraal veiligheidsplannen Rijkswaterstaat

Veiligheid is van belang vanaf de ontwerpfase, tijdens de uitvoering van werkzaamheden en voor gebruik van de infrastructuur in de beheerfase. Integrale veiligheid betreft het beheersen van alle relevante veiligheidsaspecten van een systeem in onderlinge samenhang. Voor projecten moet onder andere een integraal veiligheidsplan worden opgesteld. Het doel van dit integraal veiligheidsplan is het beschrijven welke risico’s mogelijk kunnen optreden bij de onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Vigiles heeft in opdracht van Rijkswaterstaat voor vier tunnels een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. 

 

Het integraal veiligheidsplan beschrijft per district en/of tunnel de potentiele risico’s met betrekking tot arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid, tunnelveiligheid, brandveiligheid en hulpverlening. In het plan staan naast een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) ook de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uit te voeren werkzaamheden beschreven met betrekking tot veiligheid. Het IVP draagt bij aan het organiseren en verrichten van de werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement, zodat dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen wordt geminimaliseerd.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jorg Neve.