Implementatie Netcentrisch werken

De afgelopen jaren is informatiemanagement een steeds grotere rol gaan spelen bij de bestrijding van incidenten en crisis. In de wet veiligheidsregio’s zijn dan ook basisvereisten opgenomen om te voorzien in een adequate informatie-uitwisseling bij incidenten.

 

In 2011 heeft Vigiles in 2011 de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ondersteund met de projectmatige implementatie van het netcentrische werken en het inrichten van een informatieorganisatie. In samenwerking met de VRZ is op basis van de basisvereisten uit de wet een blauwdruk gemaakt voor de informatieorganisatie. Na de werving en selectie zijn de nieuwe functionarissen opgeleid en getraind voor het uitoefenen van de nieuwe functie. Alle andere functionarissen binnen de crisisorganisatie van de VRZ zijn geïnformeerd over de werking van het landelijke Crisis Management Systeem (LCMS) en de nieuwe werkwijze.

 

De veiligheidsregio Zeeland was na implementatie een van de voorlopers in Nederland op het gebied van informatiemanagement. Ook nu streeft de veiligheidsregio naar continue verbetering van de informatie-uitwisseling tijdens in incidenten.