Digitaal leerplatform GRAZP

Traditionele manieren van opleiden, trainen en oefenen leggen een grote druk op de personele en financiële capaciteit. Bovendien wordt het leerrendement van traditionele oefeningen niet altijd als maximaal ervaren. Meer innovatieve en digitale (ondersteunende) vormen van leren zijn een voor de hand liggende keuze.

 

Vigiles heeft in samenwerking met ContainR Media het digitaal leerplatform GRAZP ontwikkeld. GRAZP staat voor begrijpen, beheersen en bevatten en is een digitaal platform voor het praktijkgericht opleiden, oefenen en evalueren van mensen en teams. In het digitaal leerplatform kunnen kennis en vaardigheden en besluitvorming aangeleerd, geoefend, getoetst en geregistreerd worden. Gebruikers krijgen informatie (video, foto, tekst) aangeboden en worden vervolgens gevraagd om individueel of in een groep beslissingen te nemen of vragen te beantwoorden. Het leerplatform is ontwikkeld vanuit de geachte dat leren ‘leuk’ en effectief moet zijn, daarom is GRAZP gebaseerd op herkenbare cases uit de dagelijkse praktijk en wordt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij leervoorkeuren en leerbehoeften van mensen. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jeroen Meijering.