Stralingsberekeningen houtopslag

Brand in een buitenopslag kan grote gevolgen hebben. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de bedrijfsmatige opslag van niet-milieugevaarlijke stoffen, zoals opslagvoorzieningen voor hout en pallets. Het doel van deze voorschriften is om te voorkomen dat een brand in een opslagvoorziening overslaat naar een aangrenzend perceel. Vigiles berekent aan de hand van een stralingsberekening of er een kans is op brandoverslag. Voor het uitvoeren van de berekeningen heeft Vigiles een eigen rekenprogramma ontwikkeld op basis van de NEN 6058. Daarnaast kunnen wij de berekening uitvoeren volgens de bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout, opgesteld door het voormalig Ministerie van VROM in 2004. 

 

Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.